Diễn đàn

Tối ưu hóa nguồn lực, vượt qua thách thức tại Diễn đàn thường niên kinh tế Việt Nam lần thứ 15

Tiếp nối hành trình 15 năm kiến taọ và phát triển Diễn đàn thường niên Kịch bản Kinh tế Việt Nam –VESF 2008 , ngày 11 tháng 1 năm 2023, tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao đã phối hợp với tạp chí Kinh tế Việt Nam (Vn Economy) tổ chức Diễn đàn Kich bản kinh tế Việt Nam lần thứ 15 với chủ đề “Tối ưu hóa nguồn lực, vượt qua thử thách”.