Phong cách

Á Khôi Nghiêm Hoàng Diễm Anh luôn ưu tiên gia đình hàng đầu

Á Khôi Nghiêm Hoàng Diễm Anh chia sẻ: “Là một người phụ nữ hiện đại, ngoài đảm việc nhà, tôi muốn có nhiều thành tựu hơn trong công việc. Nhưng để lựa chọn giữa mọi thứ, thì tôi sẽ luôn luôn ưu tiên gia đình”.