Bình tĩnh mà sống!

Văn Hiến Việt

anh-chup-man-hinh-2023-02-13-luc-102313-1676258607.png

- Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.

- Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

- Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

- Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.

- Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

- Trách người không cần hà khắc đến t.àn nh.ẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

- Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.

- Vì cuộc sống rất ngắn gủi hãy sống thật trọn vẹn, chân thành và tử tế.

Sưu tầm và biên soạn