Diễn đàn

Chùa Tây Phương

Tây Phương - Cực Lạc là địa danh của miền đất cổ được hình thành từ buổi ban đầu dựng nước, gắn với chứng tích của Cụ Nữ Oa đội đá vá trời và Bàn Cổ dậy dân sống có đạo lý làm người. Miền đất này hiện còn chứng tích của Địa Mẫu và họ Phục Hy thời tiền dựng nước với các ngôi chùa Tây Phương và Cực Lạc, Nhân Xuân Quý Mão 2023 xin được ghi lại đôi nét về chùa Tây Phương.