Diễn đàn

Muốn đời bớt khổ: Mở não ra và ghi nhớ những điều này

1. Chính bạn là người quyết định tương lai của bạn, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất kì ai. 2. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. 3. Không có bài học hay kinh nghiệm nào...