Diễn đàn

Thành công bởi những khuôn phép, thất bại bởi những nỗi lo

1. Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn Nếu một chút lùi bước khiến bạn không thể đứng dậy, nếu một hai lời nói không hay khiến bạn không thể buông bỏ, nếu bạn cứ căm ghét người...