Diễn đàn

FINNEX: FNX - TOKEN THUỘC HỆ SINH THÁI FINNEX

Từ giữa năm 2019, các giải pháp DeFi đã nổi lên như những lựa chọn thay thế cho hệ sinh thái ngân hàng truyền thống. Nhiều giải pháp DeFi rất mới lạ và có thể mang lại lợi ích lớn cho người tham gia. Vô số dự án tiềm năng đã xuất hiện trong những năm gần đây, và FINNEX là một trong số đó.