Lễ ký MOU với Công ty TNHH HWS VN - Trung tâm Tiếng Hàn Choi Won Seok