Những hình ảnh về nhà báo Quyết Tuấn

Huy Hoàng
Nhà báo Vương Xuân Nguyên (Nghệ danh Quyết Tuấn) sinh ngày 07/05/1980 tại Hà Nội với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và phát triển cộng đồng. Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Nhà báo Vương Xuân Nguyên:

Cập nhật...

z4212561579653-df2fccee5f454fe1f57f6b9fdcf386c6-1679804740.jpg
z4212561586478-cac625c457d5f242af4fba85ff6fa82b-1679804739.jpg
z4212561591927-5c5abb64feb07ab6bf836e5a111a0e7f-1679804739.jpg
z4212561604589-c9d9904f353cf2d9d595cbcc83325004-1679804739.jpg
z4212561580753-2b272bfbf12124e0527cc2c41488ad31-1679804739.jpg
z4212561598380-2868a9f3961ea35321407b61ddd0cdad-1679804739.jpg
z4212561592201-58fde2c5c86f4d16d3738ce80d28cd59-1679804739.jpg
z4212561608083-71183fd06d79f512f2036dfa2513bbed-1679804737.jpg
17495bf1-0651-4864-a274-eacbe1d92d1c-1679824157.jpeg
8eef23f5-8d8b-46f2-a408-6a40b415531e-1679530996.jpeg
e8a64a89-569c-46b7-93f3-d5504cfad121-1679530922.jpeg
e8504155-182b-45cb-996d-a693e5a8c9e3-1679530970.jpeg
42dcd665-4c0c-46e2-9e2c-37633f95e757-1679530700.jpeg
fe318037-d636-49b3-866f-e220b980c92f-1679530732.jpeg
90cfa3e6-ba04-4790-b75a-85743a249aaa-1679530788.jpeg
2ead6527-d3ab-4379-899b-ef59faf7c095-1679530587.jpeg
faa35dfc-5108-4865-a4e9-8a9ba1bfe861-1679530527.jpeg
45600b06-b213-4dfc-acbc-c43ee8df540c-1679530456.jpeg
4d8031fa-d0ae-4696-8ac1-18c7531fb740-1679530388.jpeg
f2f83d3d-a506-4c84-b9e6-26343cd251f4-1679530326.jpeg
cd214006-c5bb-4c27-b812-77a2f202b41b-1679530212.jpeg
9f565aff-3112-46d0-95f4-a71d65df7a78-1679530133.jpeg
ec72dce7-ef48-40aa-9bda-b763498646b6-1679530068.jpeg
6fe8a179-ade2-4f45-8d04-8a09090157d2-1679529991.jpeg
58fdded1-8394-44a0-8f6d-1507c669a458-1679529919.jpeg
a6977fbd-3687-479a-8a5d-1e4589ea2f08-1679529849.jpeg
d1b9cfe6-96ea-4b9a-a437-6ae632737d62-1679529783.jpeg
aa2daa9c-0bdd-4764-b100-972ea695b3e1-1679529727.jpeg
77e06368-4be1-46cc-94ab-2c1881896634-1679529656.jpeg
02077e54-1248-4b45-93d8-f092ca6a4add-1679529558.jpeg
3fb5892a-fd15-427f-bde9-cd20eb5bf10f-1679529453.jpeg
15f8c84b-0f80-4737-8f8f-dc107a4d467e-1679529382.jpeg
d73e0b01-af46-4c64-80e7-6592f06f673b-1679529319.jpeg
502b6ded-b185-4654-b4c3-b96d5af3e03c-1679529264.jpeg
019a8bcb-3377-4edb-9644-a2219710f5cd-1679529187.jpeg
bb53fbf5-8fcc-49ed-a9d9-c52ef9bc114b-1679529083.jpeg
5b580e0f-980b-4890-b9c4-5104a93176d7-1679529003.jpeg
c539edf9-06d3-4ebc-a8f7-8b11a7ffa8f8-1679528939.jpeg
09e6569f-9319-4a5e-9e2f-0b447db93e59-1679528866.jpeg
eb75165e-743f-4f0e-b554-8a3383e88d81-1679528807.jpeg
dbe60461-de0a-485f-8bf9-99e4ca4837a7-1679528733.jpeg
6a30ffd7-741d-44ac-97f9-a4d4cedf60a9-1679528663.jpeg
a074eebf-786d-4992-a0f1-b67fd4affba7-1679528602.jpeg
63658857-1083-486d-b5dc-4d5e3a36e2b4-1679528537.jpeg
39c32bf8-c18f-4eaa-8037-8ed1e7fe4072-1679528444.jpeg
05fa7a45-18c7-42f4-93e0-6574c679e250-1679528374.jpeg
aae491b1-f290-48ce-b912-827c5507327e-1679528286.jpeg
5435d69c-63cb-444d-b00b-c02828e24f2f-1679528184.jpeg
f053d43c-5bd6-4df7-966f-3ee22f33938b-1679528096.jpeg
327e7406-2ad8-460a-91c6-1b3c1c23e656-1679528010.jpeg
dbf04741-a3b6-4c5d-8831-dc8f2c1ad60f-1679527821.jpeg
ddac40a7-9c47-4802-af2e-b380d14487a7-1679527754.jpeg
7c5994b0-3703-4906-b53d-ca37ff2ef371-1679527691.jpeg
e5bc0350-4c0e-4276-a621-79965e2fa688-1679527613.jpeg
8502eae3-cd2d-4789-961b-a1807601396e-1679527530.jpeg
431d2ec4-ffdc-473b-8df4-e3e7156f9eb8-1679527432.jpeg
3c870cd9-1937-46fc-a949-84869ce84b92-1679527357.jpeg
f1d8b92c-296a-4e9e-b287-bba0192e357c-1679497730.jpeg
6b68f7f2-e450-4331-aef8-65314a1e79c3-1679497630.jpeg
5dad2979-c791-48c0-bbcb-4599edfcb793-1679497529.jpeg
82f2be01-df10-49b1-8183-e27ba5b5756b-1679497393.jpeg
334101d8-c841-41ad-9e0c-2ce97d2d73f6-1679497237.jpeg
6685569f-3173-4425-8c61-0c1455dd900a-1679496992.jpeg
54b3966f-48b3-48bb-aa0c-a210d1076da7-1679496991.jpeg
6ae884e7-268e-4cfc-84b0-7498b15981bb-1679496991.jpeg
6245515d-9ab5-47b5-b705-43a28ee8e98d-1679496849.jpeg
93-1678070425.jpg
92-1678070329.jpg
91-1678070270.jpg
90-1678070164.jpg
89-1678070038.jpg
88-1678069957.jpg
86-1678069887.jpg
85-1678069824.jpg
83-1678069662.jpg
82-1678069605.jpg
n80-1678069553.jpg
n79-1678069488.jpg
n78-1678069427.jpg
n76-1678069371.jpg
n75-1678069318.jpg
n74-1678069265.jpg
n73-1678069215.jpg
n72-1678069165.jpg
n71-1678069100.jpg
n70-1678069044.jpg
n69-1678068984.jpg
n68-1678068913.jpg
n67-1678068866.jpg
n66-1678068806.jpg
n64-1678068737.jpg
n63-1678068684.jpg
n62-1678068629.jpg
n61-1678068578.jpg
n60-1678068515.jpg
n58-1678068463.jpg
n57-1678068411.jpg
n56-1678068351.jpg
n54-1678068300.jpg
n52-1678068239.jpg
n51-1678068183.jpg
n50-1678068122.jpg
n49-1678068070.jpg
n48-1678068010.jpg
n47-1678067946.jpg
n46-1678067875.jpg
n45-1678067803.jpg
n44-1678067752.jpg
n43-1678067702.jpg
n42-1678067616.jpg  
93-1678070425.jpg
92-1678070329.jpg
91-1678070270.jpg
90-1678070164.jpg
89-1678070038.jpg
88-1678069957.jpg
86-1678069887.jpg
85-1678069824.jpg
83-1678069662.jpg
82-1678069605.jpg
n80-1678069553.jpg
n79-1678069488.jpg
n78-1678069427.jpg
n76-1678069371.jpg
n75-1678069318.jpg
n74-1678069265.jpg
n73-1678069215.jpg
n72-1678069165.jpg
n71-1678069100.jpg
n70-1678069044.jpg
n69-1678068984.jpg
n68-1678068913.jpg
n67-1678068866.jpg
n66-1678068806.jpg
n64-1678068737.jpg
n63-1678068684.jpg
n62-1678068629.jpg
n61-1678068578.jpg
n60-1678068515.jpg
n58-1678068463.jpg
n57-1678068411.jpg
n56-1678068351.jpg
n54-1678068300.jpg
n52-1678068239.jpg
n51-1678068183.jpg
n50-1678068122.jpg
n49-1678068070.jpg
n48-1678068010.jpg
n47-1678067946.jpg
n46-1678067875.jpg
n45-1678067803.jpg
n44-1678067752.jpg
n43-1678067702.jpg
n42-1678067616.jpg  
n40-1678067560.jpg  
n39-1678067423.jpg  
n38-1678067352.jpg
n37-1678067292.jpg
n36-1678067229.jpg
n35-1678067174.jpg
n34-1678067103.jpg
n33-1678067045.jpg
n32-1678066974.jpg
n31-1678066910.jpg
n30-1678066856.jpg  
n29-1678066797.jpg  
n28-1678066734.jpg  
n27-1678066670.jpg  
n25-1678066619.jpg  
n24-1678066565.jpg  
n23-1678066514.jpg  
n22-1678066461.jpg  
n21-1678066388.jpg  
n20-1678066328.jpg  
n19-1678066269.jpg  
n18-1678066199.jpg
n16-1678066145.jpg
n15-1678066097.jpg  
n14-1678066027.jpg
n13-1678065975.jpg
n12-1678065916.jpg  
n11-1678065815.jpg
n9-1678065683.jpg  
n8-1678065624.jpg  
n7-1678065559.jpg  
n6-1678065500.jpg  
n5-1678065462.jpg  
n4jpg-1678065325.crdownload  
n3jpg-1678065298.crdownload  
n2jpg-1678065269.crdownload  
n1-1678065113.jpg  
10d-1678065002.jpg  
895ac56b-d35d-4ef6-aa12-2de6cd983770-1678043797.jpeg
4ea57c29-99e6-4193-b92c-a0cacfabcece-1678042602.jpeg
4e7dc222-c235-4fb2-8c3c-9a89a4bb80a7-1678042602.jpeg

https://vanhoavaphattrien.vn/593a7260-ea96-4b9f-8739-4ab9b158c311-1678042604.jpeg

3c91a3a2-eb80-4c11-81f4-50062483cf53-1678042603.jpeg
054e1652-8a5e-4fc1-8aba-62c8ad0797fb-1678042603.jpeg
e01851c8-2381-470b-9606-8093184ac6d9-1678042604.jpeg
0af50421-5cd9-4e39-8ac8-ff422d7bea70-1678042353.jpeg
31caecb3-1ca9-4d4c-80b7-7561c910f46f-1678042353.jpeg
3becf4ff-e0f7-4e0b-8a35-266f99301eba-1678042353.jpeg
d41102d4-b0ea-4c86-80ea-b7c72c62ac67-1678042237.jpeg
5ee1f0ba-2b53-45a7-aefe-a03092a5b25f-1678042238.jpeg
8b97b6ea-135b-44fd-9634-df08406b099a-1678042238.jpeg
646c3b46-4690-4bee-8b1e-e57e47c77c6f-1678042171.jpeg
64c916ab-8bea-4606-90ee-aab8a06f2f0f-1678042144.jpeg
4ec47de4-eb2b-405a-bfc6-2f0e36e9ecae-1678042111.jpeg
0d4c2c24-e429-4c6a-b7b3-9d2893198184-1678042078.jpeg
195473fd-8b2a-4c37-8f2e-ae9ecbc23c00-1678042034.jpeg
5594b377-275c-4dfc-8372-8a990433939c-1678041899.jpeg
bc0378a7-b7d5-407b-bc02-3b6bcf2f4658-1678041855.jpeg
a70cdb6b-a49b-4f42-9945-fb598f0d331d-1678041824.jpeg
bba1d504-1106-4370-8eaa-e4feb3e46332-1678041797.jpeg
70dda937-9e9b-4839-be6c-7eeb9550220c-1678041672.jpeg
52fa8aec-f4ba-49e2-a928-98b8ccb97d50-1678041639.jpeg

https://vanhoavaphattrien.vn/5cc1923d-cb21-4656-b584-bb7b71318be1-1678041612.jpeg

8f8c4e7c-d487-40c2-aca9-bd4d59073097-1678041582.jpeg
9e114666-5db2-4f6e-bb4b-44657b3fb713-1678041522.jpeg
b0e02d37-2eb2-42df-aeb3-955d57f9c389-1678041495.jpeg
8d58589a-1214-42c9-bf6a-09a81d242225-1678041417.jpeg
\
eb3bcf57-b517-4db3-bfc2-d6395d75371c-1678041295.jpeg
d04cd9fb-7b1a-446e-b31c-9d20bc3f606e-1678041236.jpeg
1d3d0d74-7280-4626-82dc-552ee38ed520-1678041091.jpeg
b5d01d48-7874-45dc-aec2-e2fb350b151f-1678041065.jpeg
9445e6bc-1b12-4876-9934-1c3d91a3d621-1678040931.jpeg
d2b522a4-9f6e-4f00-b6a5-6b840e4a89f3-1678040906.jpeg
5f917da1-df25-4a53-963d-2dd811fa76b2-1678016234.jpeg
1e2572a8-c191-4d72-ac5b-d803db21addc-1678016203.jpeg
ae40ecd3-6bfb-4165-bd01-26f62fb343f1-1678016171.jpeg
3910118f-6eb9-4595-8985-401991c84456-1678015925.jpeg
f85d031f-0aa4-40d2-8aab-0b484b7c4c17-1678015925.jpeg
12013abf-6d6e-46cd-8896-f41ae44862de-1678015925.jpeg
13f61ed5-c4b0-4813-8683-b6f773d57c18-1678015924.jpeg
abc48d58-fe12-44b5-9380-70ad0a3da1f1-1678015800.jpeg
26fe0ef6-49c7-4194-8e29-8a0754334683-1678015799.jpeg
df588f12-9e09-491e-99f0-f64420762058-1678015799.jpeg
46969bf4-5c58-41cc-9459-97b9085b2ae5-1678015740.jpeg
7e9d7ac9-aec7-4072-827d-9bdd075dd299-1678015699.jpeg
2b42b88c-2bf3-4b1f-ad84-e36410b64efd-1678015664.jpeg
90c50a3d-d799-42b5-bf3f-594fc9307a74-1678015633.jpeg
cd9730db-82f2-4be9-a521-af61dfb4a5df-1678015470.jpeg
496c6622-3bf9-4d87-ad10-0d82501b05c5-1678015401.jpeg
3e6412b3-9259-4d60-bfc2-7712152112df-1678015256.jpeg
c7812e1f-cb4b-4143-be16-0b6817596aa6-1678015086.jpeg
3ebf06e1-99ff-4f30-b11e-9b720cb8edda-1678015041.jpeg
c3d243ed-44ca-45df-96ec-77f2be9be5e9-1678014991.jpeg
fd718c03-45ab-44bf-a2e9-4c839190a60d-1678014863.jpeg Một số hình ảnh về Nhà báo Vương Xuân Nguyên 

PV

Cập nhật...

93-1678070425.jpg
92-1678070329.jpg
91-1678070270.jpg
90-1678070164.jpg
89-1678070038.jpg
88-1678069957.jpg
86-1678069887.jpg
85-1678069824.jpg
83-1678069662.jpg
82-1678069605.jpg
n80-1678069553.jpg
n79-1678069488.jpg
n78-1678069427.jpg
n76-1678069371.jpg
n75-1678069318.jpg
n74-1678069265.jpg
n73-1678069215.jpg
n72-1678069165.jpg
n71-1678069100.jpg
n70-1678069044.jpg
n69-1678068984.jpg
n68-1678068913.jpg
n67-1678068866.jpg
n66-1678068806.jpg
n64-1678068737.jpg
n63-1678068684.jpg
n62-1678068629.jpg
n61-1678068578.jpg
n60-1678068515.jpg
n58-1678068463.jpg
n57-1678068411.jpg
n56-1678068351.jpg
n54-1678068300.jpg
n52-1678068239.jpg
n51-1678068183.jpg
n50-1678068122.jpg
n49-1678068070.jpg
n48-1678068010.jpg
n47-1678067946.jpg
n46-1678067875.jpg
n45-1678067803.jpg
n44-1678067752.jpg
n43-1678067702.jpg
n42-1678067616.jpg  
n40-1678067560.jpg  
n39-1678067423.jpg  
n38-1678067352.jpg
n37-1678067292.jpg
n36-1678067229.jpg
n35-1678067174.jpg
n34-1678067103.jpg
n33-1678067045.jpg
n32-1678066974.jpg
n31-1678066910.jpg
n30-1678066856.jpg  
n29-1678066797.jpg  
n28-1678066734.jpg  
n27-1678066670.jpg  
n25-1678066619.jpg  
n24-1678066565.jpg  
n23-1678066514.jpg  
n22-1678066461.jpg  
n21-1678066388.jpg  
n20-1678066328.jpg  
n19-1678066269.jpg  
n18-1678066199.jpg
n16-1678066145.jpg
n15-1678066097.jpg  
n14-1678066027.jpg
n13-1678065975.jpg
n12-1678065916.jpg  
n11-1678065815.jpg
n9-1678065683.jpg  
n8-1678065624.jpg  
n7-1678065559.jpg  
n6-1678065500.jpg  
n5-1678065462.jpg  
n4jpg-1678065325.crdownload  
n3jpg-1678065298.crdownload  
n2jpg-1678065269.crdownload  
n1-1678065113.jpg  
10d-1678065002.jpg  
895ac56b-d35d-4ef6-aa12-2de6cd983770-1678043797.jpeg
4ea57c29-99e6-4193-b92c-a0cacfabcece-1678042602.jpeg
4e7dc222-c235-4fb2-8c3c-9a89a4bb80a7-1678042602.jpeg

https://vanhoavaphattrien.vn/593a7260-ea96-4b9f-8739-4ab9b158c311-1678042604.jpeg

3c91a3a2-eb80-4c11-81f4-50062483cf53-1678042603.jpeg
054e1652-8a5e-4fc1-8aba-62c8ad0797fb-1678042603.jpeg
e01851c8-2381-470b-9606-8093184ac6d9-1678042604.jpeg
0af50421-5cd9-4e39-8ac8-ff422d7bea70-1678042353.jpeg
31caecb3-1ca9-4d4c-80b7-7561c910f46f-1678042353.jpeg
3becf4ff-e0f7-4e0b-8a35-266f99301eba-1678042353.jpeg
d41102d4-b0ea-4c86-80ea-b7c72c62ac67-1678042237.jpeg
5ee1f0ba-2b53-45a7-aefe-a03092a5b25f-1678042238.jpeg
8b97b6ea-135b-44fd-9634-df08406b099a-1678042238.jpeg
646c3b46-4690-4bee-8b1e-e57e47c77c6f-1678042171.jpeg
64c916ab-8bea-4606-90ee-aab8a06f2f0f-1678042144.jpeg
4ec47de4-eb2b-405a-bfc6-2f0e36e9ecae-1678042111.jpeg
0d4c2c24-e429-4c6a-b7b3-9d2893198184-1678042078.jpeg
195473fd-8b2a-4c37-8f2e-ae9ecbc23c00-1678042034.jpeg
5594b377-275c-4dfc-8372-8a990433939c-1678041899.jpeg
bc0378a7-b7d5-407b-bc02-3b6bcf2f4658-1678041855.jpeg
a70cdb6b-a49b-4f42-9945-fb598f0d331d-1678041824.jpeg
bba1d504-1106-4370-8eaa-e4feb3e46332-1678041797.jpeg
70dda937-9e9b-4839-be6c-7eeb9550220c-1678041672.jpeg
52fa8aec-f4ba-49e2-a928-98b8ccb97d50-1678041639.jpeg

https://vanhoavaphattrien.vn/5cc1923d-cb21-4656-b584-bb7b71318be1-1678041612.jpeg

8f8c4e7c-d487-40c2-aca9-bd4d59073097-1678041582.jpeg
9e114666-5db2-4f6e-bb4b-44657b3fb713-1678041522.jpeg
b0e02d37-2eb2-42df-aeb3-955d57f9c389-1678041495.jpeg
8d58589a-1214-42c9-bf6a-09a81d242225-1678041417.jpeg
\
eb3bcf57-b517-4db3-bfc2-d6395d75371c-1678041295.jpeg
d04cd9fb-7b1a-446e-b31c-9d20bc3f606e-1678041236.jpeg
1d3d0d74-7280-4626-82dc-552ee38ed520-1678041091.jpeg
b5d01d48-7874-45dc-aec2-e2fb350b151f-1678041065.jpeg
9445e6bc-1b12-4876-9934-1c3d91a3d621-1678040931.jpeg
d2b522a4-9f6e-4f00-b6a5-6b840e4a89f3-1678040906.jpeg
5f917da1-df25-4a53-963d-2dd811fa76b2-1678016234.jpeg
1e2572a8-c191-4d72-ac5b-d803db21addc-1678016203.jpeg
ae40ecd3-6bfb-4165-bd01-26f62fb343f1-1678016171.jpeg
3910118f-6eb9-4595-8985-401991c84456-1678015925.jpeg
f85d031f-0aa4-40d2-8aab-0b484b7c4c17-1678015925.jpeg
12013abf-6d6e-46cd-8896-f41ae44862de-1678015925.jpeg
13f61ed5-c4b0-4813-8683-b6f773d57c18-1678015924.jpeg
abc48d58-fe12-44b5-9380-70ad0a3da1f1-1678015800.jpeg
26fe0ef6-49c7-4194-8e29-8a0754334683-1678015799.jpeg
df588f12-9e09-491e-99f0-f64420762058-1678015799.jpeg
46969bf4-5c58-41cc-9459-97b9085b2ae5-1678015740.jpeg
7e9d7ac9-aec7-4072-827d-9bdd075dd299-1678015699.jpeg
2b42b88c-2bf3-4b1f-ad84-e36410b64efd-1678015664.jpeg
90c50a3d-d799-42b5-bf3f-594fc9307a74-1678015633.jpeg
cd9730db-82f2-4be9-a521-af61dfb4a5df-1678015470.jpeg
496c6622-3bf9-4d87-ad10-0d82501b05c5-1678015401.jpeg
3e6412b3-9259-4d60-bfc2-7712152112df-1678015256.jpeg
c7812e1f-cb4b-4143-be16-0b6817596aa6-1678015086.jpeg
3ebf06e1-99ff-4f30-b11e-9b720cb8edda-1678015041.jpeg
c3d243ed-44ca-45df-96ec-77f2be9be5e9-1678014991.jpeg
fd718c03-45ab-44bf-a2e9-4c839190a60d-1678014863.jpeg Một số hình ảnh về Nhà báo Vương Xuân Nguyên 

PV